Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đồng Tường

Thôn 3 Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ An
02383823624
c2dongtuong.tc@gmail.com